הכל על יחסים, תקשורת והתפתחות אישית מבית מיתרים

החומרים שיעזרו לך לעשות שינוי מרגש ומפתיע בתקשורת וביחסים שלך עם עצמך ועם אחרים
ולחיות מתוך בחירה, חופש פנימי, אותנטיות ועוצמה