89527999fdcc70246aeb9370e0d25e86

לחיות ברוח המקרבת

מסע מודע לחיבור מחדש אל עצמנו ואל האחר על פי גישת תקשורת מקרבת.

לכניסה בחינם יש להזין את הפרטים שלך בטופס למטה.

אנחנו שונאים ספאם בדיוק כמוך, לעולם לא נעביר את הפרטים שלך לצד שלישי.